ห้องปริ้นเซสฟลาวเวอร์

ชั้น3 (สำหรับ 2 ท่าน)

• ชั้นสาม 
• หนึ่งเตียงคิงไซส์
• โซฟาและโต๊ะกาแฟ

• วิวเมือง