ข้อตกลงและเงื่อนไข

• หลังจากโอนค่าที่พัก รบกวนส่ง SMS ส่ง Line หรือ โทรฯ มาแจ้งทางเราถึงการโอนดังกล่าว ซึ่งท่านจะได้รับการยืนยันการรับเงินและรายละเอียดการเข้าพัก

• เวลาเช็คอินคือ 14.00 (หากเป็นช่วงเทศกาลอาจเป็น 15.00) เวลาเช็คเอ้าท์ปกติคือ 12.00

• ตอนเช็คอิน ผู้พักต้องวางเงินประกันความเสียหาย 500-1,000 บาท โดยจะคืนให้ตอนเช็คเอาท์

• หากเข้าพักเกิน จะมีการคิดค่าชาร์ท 300 บาทต่อคนต่อคืน

• ที่พักเป็นแบบไม่มีบริการอาหารเช้า

• ห้ามสูบบุหรี่ในห้องพักโดยเด็ดขาดผ่าฝืนปรับ 500 บาท (ท่านสามารถสูบบุหรี่ได้ในส่วนของระเบียงหรือบริเวณลานจอดรถเท่านั้น)

• การเลื่อนวันเข้าพักจะขอเก็บค่าธรรมเนียม 500 บาทและจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 7 วันเป็นอย่างน้อย หากน้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้าพักจะไม่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้

• กรุณาตรวจสอบของส่วนตัวของท่านที่นำมาให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง ทางเราขอไม่รับผิดชอบกรณีที่ท่านลืมของใดๆไว้ในห้องพัก